"Gustavsberg" dusjarmatur og dusjsett

"Gustavsberg" dusjarmatur og dusjsett

Tilvalg 42: "Gustavsberg" dusjarmatur og dusjsett, (sort)